Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ựa 23328 12/07/2020 1,000,000
2 Tình Sầu Thiên Thu 12880 12/07/2020 900,000
3 gunny.mangiavinh12 12880 12/07/2020 800,000
4 giavinh2016 12856 12/07/2020 700,000
5 Su Hào 11480 12/07/2020 600,000
6 Bắp Cải 11480 12/07/2020 500,000
7 Katemin 5752 12/07/2020 400,000
8 TangANguu1 4424 12/07/2020 300,000
9 ²⁴ʱ🅳ươ🅽🅶 4186 12/07/2020 200,000
10 Minhhhhhhh 3722 12/07/2020 100,000


Mobile:false Country:United States